• Kreatívna reklama

    Vytváramé kreatívne spoty pre TV aj online.

Viac reklamy, vyšší zisk

Vo svete reklamy platí jednoduchá rovnica: čím viac mediálneho priestoru máte, tým väčší podiel na trhu. Ak firma investuje do reklamy a jej propagácie, vráti sa jej to v podobe vyššieho dopytu po jej produktoch.

V tomto procese hrá kľúčovú rolu jeden silný faktor – samotný reklamný spot. Ak je nepodarený, náklady na reklamu môžu ľahko prevýšiť výnosy z nej. Preto radíme – keď už sa rozhodnete pre propagáciu TV reklamou, dajte si záležať na tom, ako bude vyzerať.

CEWE Foto ihneď

Local Barber Shop

Kompletný servis

Postaráme sa o všetko potrebné, od vypracovanie scenára až po realizáciu.

Mediálna stratégia

Poradíme Vám s výberom vhodných médií a reklamných časov tak, aby ste oslovili svoju cieľovú skupinu

Rozumieme webu

V online reklame sme ako doma. Postaráme sa o to, aby Vaša reklama bola viditeľná aj na internete.

Naše služby v oblasti audiovizuálnej reklamy

Tvorba televíznej reklamy (TV spoty)

Tvorba televíznej reklamy a krátkych TV spotov v obvyklom trvaní od 5 do 30 sekúnd

Tvorba sponzoringových spotov

Sponzoringová reklama (“Túto reláciu Vám prináša”…) a tandemové spoty (krátka reklama v rovnakom bloku, ako hlavná reklama)

Tvorba online videoreklamy

Tvorba reklamy určenej pre online prenos (webstránka, YouTube). Vďaka charakteristikám internetovej reklamy môže jej stopáž byť dlhšia než u TV reklamy.

Mediálne služby

Zabezpečenie mediálneho priestoru pre Vašu reklamu, či už v televíziách, informačných portáloch, alebo video portáloch

Naše najnovšie práce