Propagačné video pre Bratislavský kraj

Promo video

Našou úlohou bolo prostredníctvom videa pomôcť spropagovať Bratislavský kraj ako vysoko inovatívny región. Cieľom promo videa je tiež prilákať do regiónu zahraničné inovatívne subjekty a investorov. Video bolo vytvorené vo viacerých jazykových verziách a dvoch rôznych variantoch – stručnejšie a detailnejšie. Tak aby vhodne cielilo na rôzne publikum a bolo využiteľné na rôznych platformách.

Páči sa Vám, čo robíme?

Naše ďalšie práce

Brand & Logo, Grafika, Webstránky

Mireal