Animované video pre Envidom

Animované video    Scenár    Grafika    Voice

Organizácia Envidom, združujúca výrobcov elektrospotrebičov za nami prišla s požiadavkou na vytvorenie animovaných videí s cieľom edukovať diváka o možnostiach recyklácie elektrospotrebičov a odovzdať im posolstvo, že staré a nepotrebné elektrospotrebiče nepatria na smetisko, ale do zberného dvora. Prvé video je určené pre žiakov prvých ročníkov ZŠ a aj preto sme zvolili formu rozprávky, ktorá – veríme – toto posolstvo dokáže odovzdať malým divákom najefektívnejšie.

Rozprávka vznikla na motívy divadelného predstavenia pre deti s názvom “Nepatríme na smetisko” a našou úlohou bolo upraviť príbeh tak, aby fungoval aj vo forme animovaného videa a zachoval si stopáž a dynamiku, pri ktorej detský divák udrží pozornosť a odnesie si so sebou želané posolstvo. Sme radi, že postavám svoje hlasy prepožičali talentovaní Martin Žák a Lenka Hošková, ktorí sú tiež tvorcami pôvodného divadelného predstavenia.

Návrhy charakterov

Páči sa Vám, čo robíme?

Naše ďalšie práce

Brand & Logo, Grafika, Webstránky

Mireal