Logo pre aplikáciu Lentalk

Aplikácia Lentalk vznikla v spolupráci s Lenovo a nadáciou Pontis. Je určená pre deti s poruchami komunikácie. Deťom aplikácia umožňuje rozvíjať komunikačné zručnosti a efektívne komunikovať s okolím. Pre aplikáciu sme vytvorili logo.

Páči sa Vám, čo robíme?

Naše ďalšie práce

Brand & Logo, Grafika, Webstránky

Mireal