Kiwipédia

Centrum znalostí - návody a praktické informácie

Rozdiel medzi vektorom a rastrom

Rýchla odpoveď: raster je obrázok s fixnou veľkosťou a jeho zväčšovaním dochádza k zníženiu kvality; vektor je formát, ktorý je možné zväčšovať do ľubovoľnej veľkosti bez straty kvality.

Detailnejšie vysvetlenie:

Raster (alebo aj bitmapa) je obrázok s fixnou veľkosťou a obvykle máva formát jpg, png alebo gif. Každý rastrový obrázok je definovaný presným počtom bodov (pixelov), ktoré je možné aj pri veľkom priblížení aj vidieť vo forme štvorčekov. Raster nie je vhodné zväčšovať, pretože pri tom dochádza k zníženiu kvality – obrázok tak vyzerá málo ostrý, prípadne „rozpixelovaný“, kedy je na ňom možné pozorovať pixely/štvorce.

Vektor je na rozdiel od rastra definovaný matematicky. Je to súbor čiar, tvarov, výpní, ktoré je možné v grafickom programe ľubovoľne upravovať. Vektorový obrázok tak môžeme nielen zväčšiť do akejkoľvek veľkosti, ale aj upraviť jeho tvar, zmeniť farby a pod.

Kategória: Grafika a design Značky: designgrafika

Podobné články