Kiwipédia

Centrum znalostí - návody a praktické informácie

Ako udeliť prístup na správu Facebook kampane

Aby sme mohli spravovať Vašu reklamnú kampaň, potrebujeme, aby ste nám k nej priradili prístup.

Možnosť 1 (jednoduchšia)

  1. Prihláste sa do nástroja Business Manager
  2. Kliknite na záložku Ad Account (Účty pre reklamy)
  3. Kliknite na Assign Partner
  4. Zadajte naše ID: 377000396109120

Možnosť 2

  1. Pošlite nám ID Vášho reklamného účtu – kliknite na šípku vpravo hore a následna na „Manage Ads“ (Spravovať reklamy):
  2. Skopírujte si Vaše ID a pošlite nám ho
  3. My Vám následne pošleme žiadosť na schválenie
  4. Vy schválte našu žiadosť Kliknutím na „odpovedať na žiadosť“ , kde sa dostanete opäť cez Správu reklám:

    a následne v časti „Ad Account Roles“ kliknete na „Odpovedať na žiadosť“

Podobné články