Kiwipédia

Centrum znalostí - návody a praktické informácie

Ako vytvoriť novú stránku v systéme WordPress

Toto video znázorňuje, ako v systéme WordPress pridať novú stránku a ako ju pridať do navigačného menu. Naučíte sa:

  • Vytvoriť novú stránku
  • Pracovať s obrázkami (vloženie obrázku do stránky, obtekanie textu)
  • Pracovať s navigačným menu

Kategória: Webstránky Značky: wordpress

Podobné články