Kiwipédia

Centrum znalostí - návody a praktické informácie

Pripojenie k webserveru a práca so súbormi

V tomto článku predpokladáme, že máte vytvorený ftp účet, poznáte heslo a máte nainštalovaný FTP program Filezilla Client.

1. Stlačte CTRL+S alebo Súbor (File) > Správca lokalít (Site Manager)

2. Kliknite na tlačidlo Nová lokalita (New site)

3. Vyplňte údaje podľa nasledovného obrázka. Hostiteľ (Host) je ftp.vasadomena.sk, port 21, typ projenia (Logon Type) je normálny a prihlasovacie údaje ste si nastavili vo WebAdmine.

4. Potvrďte kliknutím na OK.

Kategória: Domény a hosting Značky: doménafilezillaftphosting

Podobné články