• Textové služby

    K profesionálnemu imidžu patria bezchybné texty.

 

Oprava gramatiky, pravopisu a štylistiky

Ak chcete, aby Vaša firma bola 100 %-ne profesionálna, radi Vám ponúkneme aj služby jazykovej korektúry. Proofreading, ako sa táto služba nazýva, je v zahraničí bežnou praxou a aj na Slovensku začína byť stále populárnejší. Dôvod je jednoduchý – pravopisné a štylistické chyby k profesionálnemu imidžu nepatria.

Vďaka našej pravopisnej a štylistickej korektúre budete mať istotu, že všetky texty na Vašej stránke sú bezchybné a aj Vaša bývalá slovenčinárka bude uznanlivo kývať hlavou.

Na jednotku s hviezdičkou

Súčasťou proofreadingu od nás je korektúra pravopisu (vrátane interpunkcie), gramatikyštylistiky (vrátane slovosledu, výberu vhodných, spisovných slov, logickej nadväznosti textu). V prípade záujmu Vám text opravíme priamo na webovej stránke, bez ohľadu na to, či a aký redakčný systém používate.

Ak potrebujete napísať nový text, odporúčame našu službu copywriting (písanie kreatívnych textov).

Jazyková korektúra

Prax a skúsenosti

Niekoľkoročné skúsenosti s korektúrami

Aj priamo na webe

Chyby opravíme aj priamo na stránke

Bezchybne

Vaše chyby opravíme bezchybne