Ak ste sa rozhodli predávať produkty na internete, jedným z prvých krokov bude pravdepodobne porovnávanie rôznych e-commerce riešení a možností. Osloviť na vytvorenie e-shopu špecializovanú firmu alebo si ho vytvoriť svojpomocne? Zvoliť skôr riešenie na mieru alebo hotový systém?

Odpovede na tieto otázky závisia od viacerých faktorov, ktoré by sa dali zhrnúť do jedného – návratnosť investície (return on investment, ROI). Predpokladaná výška príjmu z e-shopu by mala byť výrazne vyššia než náklady. To znie jednoducho, no zatiaľ čo náklady sa dajú jednoducho vypočítať, s odhadom príjmu je to náročnejšie. Preto, s cieľom minimalizovať prípadnú stratu, sa zákazníci často uchyľujú k lacnejším riešeniam s tým, že ak „sa zadarí“, investujú do lepšieho riešenia.

Hoci sa tejto logike dá rozumieť, málokto si uvedomuje, že to, či „sa zadarí“, záleží do veľkej miery práve od kvality e-shopu, pričom platí jednoduchá rovnica: čím je e-shop lacnejší, tým je šanca prípadného úspechu nižšia.

Aké mám možnosti?

Poďme si predstaviť jednotlivé možnosti, ktoré máte ako budúci online predajca k dispozícii. Z pohľadu ceny, kvality a miery náročnosti implementácie ich vieme rozdeliť do troch skupín:

  1. Svojpomocné vytvorenie e-shopu
  2. Hotové riešenie (prenájom e-shopu)
  3. E-shop na mieru od špecializovanej firmy

1. Urob si sám

Svojpomocné vytvorenie e-shopu môže mať rôzne podoby. Najčastejšie však ide o svojpomocnú inštaláciu bezplatných open-source riešení ako Prestashop, Magento a pod. Po inštalácii nasleduje etapa úpravy vzhľadu, štruktúry a nastavovania. Táto fáza často končí hľadaním pomoci online, u kamarátov,  u výrobcu platformy alebo u firmy, ktorá sa zaoberá tvorbou e-shopov. Posledné dve možnosti sú spojené s ďalšími výdavkami, s ktorými sa na začiatku nerátalo.

Aj keď je táto možnosť najmenej náročná na vaše financie, je často náročná na čas (a neraz aj nervy). Ak máte veľa voľného času, cítite sa byť technicky zdatný a máte estetický cit, môže byť táto možnosť pre vás. Ak vám však nič nehovoria pojmy ako hosting, databáza či SEO, neodporúčame ísť cestou „urob si sám“.

Netreba tiež zabúdať na tzv. prídavné moduly. Aj keď používate bezplatnú platformu, častokrát pre ňu existujú rôzne rozšírenia, ktoré pravdepodobne budete potrebovať, a tie sú spoplatnené na báze licencií.

Výhody a nevýhody „urob si sám“ e-shopu:

Nízka cena

Technická a časová náročnosť, skryté náklady spojené s prídavnými modulmi

2. Hotové riešenie (prenájom e-shopu)

Pod hotovým riešením rozumieme e-shop, ktorý je už vytvorený, a teda nie je potrebné platiť za jeho programovanie. Stačí sa zaregistrovať, vybrať si balík (podľa vlastností, počtu produktov a pod.) za určitý mesačný poplatok a môžete začať predávať. Tieto systémy vám ponúkajú na výber aj niekoľko šablón a možnosti určitého prispôsobenia vzhľadu a rozhrania.

Toto riešenie ponúka veľmi lákavú možnosť spustenia e-shopu vo veľmi krátkom čase (pokojne aj v ten istý deň), keďže všetko už je pripravené a stačí teda len zadať základné údaje a popridávať produkty.

Nevýhodou je však šablónovitosť, čiže malá flexibilita v tom, ako bude váš e-shop vyzerať. Veľa prvkov nie je možné upravovať a aj celkový layout je veľmi rigidný a často totožný pre všetky e-shopy, ktoré bežia na danej platforme. A ak by ste aj chceli menej všedný dizajn, musíte si zaň zaplatiť – či už oslovením web štúdia, ktoré vám na e-shop vytvorí štýl, alebo oslovením priamo poskytovateľa daného e-shopu, za čo si priplatíte.

Pripravte si peniaze aj za funkcie navyše – akékoľvek rozšírenie funkcií vám prinesie vyššie mesačné poplatky.

Veľkou nevýhodou môže byť aj dlhodobá cena. Keď sa nazbierajú mesačné poplatky a náklady na rozšírenia či zmenu vizuálu, môžete za určité obdobie pokojne presiahnuť sumu, ktorú by ste zaplatili za e-shop na mieru.

Výhody a nevýhody hotového riešenia (e-shopu na prenájom):

Možnosť predávať ihneď, jednoduché nastavenie, nízka počiatočná cena

Šablónovitosť, vysoká dlhodobá cena, malá flexibilita, poplatky za rozšírenie funkcií

3. E-shop na mieru

Pod e-shopom na mieru v tomto článku rozumieme akýkoľvek e-shop, ktorého vytvorením poveríte špecializovanú firmu – obvykle web štúdio alebo agentúru. Nezaoberáme sa otázkami platformy (open-source vs. platforma vyvinutá danou firmou) alebo dizajnu (vzhľad na mieru vs. upravená šablóna).

Ak je urobený poctivou firmou, takýto e-shop bude spĺňať tieto základné parametre:

  • vizuál, štruktúra a obsah sú prispôsobené produktu a typu zákazníkov, ktorých oslovujete
  • systém je flexibilný a umožňuje pridávať neobmedzené množstvo produktov, kategórií, prepravcov, platobných metód a pod.
  • za používanie e-shopu neplatíte žiadne mesačné náklady
  • je prispôsobený aj pre mobilné zariadenia
  • dokážete v ňom plne upravovať a nastavovať všetky SEO prvky ako meta dáta, priateľské URL adresy a pod.

Okrem týchto piatich bodov existuje množstvo ďalších, podobne dôležitých. Cieľom však nie je spísať, čo všetko by mal správny e-shop obsahovať (to rozoberieme v inom článku), ale poukázať na rozdiely medzi jednotlivými riešeniami a ich štandardom. A práve štandard, teda vlastnosti a funkcie zahrnuté v riešení, je to, v čom e-shop na mieru oproti prvým dvom možnostiam exceluje. Vizuál, flexibilita a absencia mesačných poplatkov sú dôvodom, prečo veľa zákazníkov volí práve túto možnosť.

Naopak, nevýhodou je často vysoká obstarávacia cena. Tu však platí (aspoň by malo), že za danú cenu dostanete aj adekvátnu protihodnotu.

Výhody a nevýhody e-shopu na mieru:

Plnohodnotný e-shop, flexibilita, žiadne mesačné poplatky

Počiatočná cena

Ktoré riešenie teda vybrať?

Konečné rozhodnutie je na vás – záleží od rozpočtu, typu a ceny produktu a aj technických zručnostiach. Všeobecne však určite odporúčame ísť cestou vlastného e-shopu na mieru. Aj keď ide o zdanlivo najdrahšiu možnosť, z dlhodobého hľadiska to už platiť nemusí. A spomedzi všetkých riešení má najlepšiu návratnosť – inými slovami najvyššiu šancu na úspech v podobe množstva predaných produktov.